در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - مجموعه آزمایش های قیر(4 مورد) در 51 اسلاید همراه با شکل و تصاویر و شرح آزمایش طبق موارد زیر رایه شده است:

1- آزمایش خاصیت انگمی قیر - هدف - وسایل مورد نیاز - شرح آزمایش - تصاویر

تصویر مرتبط

2- آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر - هدف - وسایل مورد نیاز - شرح آزمایش - تصاویر

نتیجه تصویری برای آزمایش وزن مخصوص قیر

3- آزمایش درجه نرمی قیر - هدف - وسایل مورد نیاز - شرح آزمایش - تصاویر

نتیجه تصویری برای آزمایش درجه نرمی قیر

4- آزمایش درجه نفوذ قیر - هدف - وسایل مورد نیاز - شرح آزمایش - تصاویر

نتیجه تصویری برای آزمایش درجه نفوذ قیر